Nanotechvrij, Inhoudsopgave

NieuwsArchief

 

Mijn andere
websites:

Miep Bos

 

email:
info@nanotechvrij.nl


 

 

Wat kunnen we als consumenten nog veilig eten, drinken, op onze huid smeren, voor medicijnen innemen? Waar vult de tandarts onze kiezen mee? Vullingen kunnen tegenwoordig nanodeeltjes bevatten, en dat weten we niet! Tenzij wij het vragen. Deze site hoopt een beetje meer kennis te geven over nanotechnologie.

Aquarel is van Miep Bos.

Deze site is een onderdeel van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform.

This site is part of The GMO-free Citizens, European Consumers Platform.

Zie de uitzending van Radar uit 2009.


Laatste nieuws en acties:

Zonnebrandcrèmelijst met nanodeeltjes of verdacht van nanodeeltjes van Friends of the Earth (2007).

Meer over zonnebrandcrèmes en nano.

Nanomaterialen moeten van de EU op het product vermeld worden er zijn echter uitzonderingen MEER (blz. 9, vragen en antwoorden van 31 dec. 2013). Lees ook het commentaar van oud-Europarlementariër Kartika Liotard.

2014 RIVM 3D-printing: een nieuwe dimensie, deze printers stoten ook nanodeeltjes uit.

RIVM: Signaleringsbrief KIR-nano (Kennis- en Informatiepunt Risico's van Nanotechnologie). 2014 nummer 1, Publicatiedatum: 13-01-2014, Jaargang 5, Nummer 1 / februari 2014.

27-07-2013 OPINION ON Titanium Dioxide (nano form) COLIPA n° S75

Vilt, 25 augustus 2011: IFOAM, de internationale vereniging voor de biolandbouw, wil nanotechnologie verbannen uit de biologische productie. Zie hun position paper.

Leefbewust.com; 3 december 2010: Titaniumdioxide nanodeeltjes veroorzaken genetische schade bij muizen

Titaniumdioxide nanodeeltjes, die overal te vinden zijn in cosmetica en zonnebrand en van verf tot vitaminen, veroorzaken systemische genetische schade bij muizen, volgens een uitgebreide studie geleidt door onderzoekers aan het 'UCLA Jonsson Comprehensive' Kanker Centrum. Titanium Dioxide (TiO2) leidde tot breuken bij enkele en dubbele DNA strengen en veroor-zaakte schade aan chromosomen maar ook ontstekingen, wat alles bij elkaar het risico op kanker vergroot. De studie aan het UCLA is de eerste die aantoont dat nanodeeltjes een dergelijk effect hebben, aldus senior onderzoeksauteur Robert Schiestl. Schiestl is professor in pathologie, stralingsoncologie en milieu gezondheidswetenschappen aan het UCLA en tevens wetenschapper aan het Jonsson Kanker Centrum. knip

Titaniumdioxide nanodeeltjes zitten ook in bepaalde soorten tandpasta zie het etiket.

 

Dinsdag 9 november 21.25 uur Nederland 2

VPRO en NTR:

De Nieuwe Mens komt eraan. Wereldwijd vinden er experimenten plaats om met behulp van nanotechnologie een nieuw soort medicijn te ontwikkelen, die de menselijke levensduur en levenskwaliteit kan verbeteren. De vraag is echter: wat zijn de gevolgen van deze medische nanorevolutie? En zijn er risico’s?

Persbericht: Labyrint, MIDDEN IN DE WETENSCHAP

Aflevering Onsterfelijk door nanotechnologie?

26 oktober 2010 Twee Verklaringen ook op de site van de Krant van Flevoland.

24 oktober 2010: Vanwege vragen, Tweede Verklaring over hetzelfde onderwerp.

15 oktober 2010 Verklaring van de Nanotechvrije Burgers over het niet-deelnemen aan een telefonisch interview door Piet Schenkelaars over de aanbevelingen van de Europese Commissie voor een vrijwillige gedragscode voor verantwoord onderzoek in de nanowetenschappen en nanotechnologie.

Also in English. Statement: Let us be very clear, The European GMO-free and nano-free Citizens refuse even to enter into this discussion. More..

Oktober 2010: Het Grote Nano-onderzoek (NOS).

De NOS laat zien dat nanotech aan een onstuitbare opmars bezig is. Wat wij willen is simpel: een moratorium d.w.z. geen nanotech zolang niet zeker is dat het geen gevaar oplevert. Maar daar hebben ze het niet over. Het ziet er naar uit, dat deze techniek net als de gentech door onze strot zal worden geduwd. Dan eisen wij tenminste verplichte etiketten waarop staat, dat het nanotech is. Tot dan NO TO NANO !

NCRV-gids nr. 20

Op 19 mei jl schreef ik de redactie van de NCRV-gids het volgende (u kunt dat ook doen, via hun website!)

Als jarenlang lid van de NCRV moet het volgende toch eens van het hart:
Uw lofuitingen over nanotechnologie in NCRV-gids nr. 20 getiteld  "Geloven in het kleine" zijn te rooskleurig afgeschilderd. Veel is nog onbekend over deze techniek. Terwijl al talloze producten van nanodeeltjes zijn gemaakt, en we ze dus al binnen krijgen via bv sportdrankjes, via tandpasta, en op onze huid smeren via talloze crèmes, is er nog maar summier onderzoek naar de effecten op de gezondheid gedaan. En het hoeft niet op de verpakking te staan, als het in producten zit.
Of het bouwmateriaal veranderd, verbeterd wordt, valt nog maar te bezien. Die bouwstenen van de materie zijn net als bij gentechnologie wel de blauwdruk van al het leven, dat een volmaakte ordening vertoont. Zijn wij zo intelligent om daar naar believen mee kunnen te gaan "spelen"?
Zie ook mijn website hierover, die ik een paar jaar geleden uit bezorgdheid heb gemaakt.
www.nanotechvrij.nl Vriendelijke groet, Miep Bos Lelystad


Hoewel we ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat www.nanopodium.nl een instrument is van repressieve tolerantie (Herbert Mercuse), wordt er tenminste over nanotechnologie gesproken. Maar, helaas, veel te laat, het zit in al zo veel consumentenproducten! Food en non-food! Conclusie is, dat nanotechnologie met een nog grotere vaart door onze strot wordt geduwd dan gentechnologie!

Op 25 januari 2010: Commentaar op artikelen op de site www.nanopodium.nl

Wetenschap is fasinerend, geen twijfel mogelijk. Maar pas nog geen nanodeeltjes toe als je niet weet wat ze in het lichaam doen! Nu zijn we allen proefkonijn in een grootschalig onderzoek, wij willen echter geen proefkonijnen zijn!
Zorg dat die nanodeeltjes nog niet in de consumentenproducten zitten tot het veilig is. Is dat niet mogelijk, zet het dan in ieder geval verplicht op de verpakking! Zodat er keuzevrijheid is. En nog een mogelijkheid: maak een toolkit voor de consument zodat hij zelf kan testen of er nanodeeltjes inzitten of niet. Dat moet toch met alle bovenstaande kennis mogelijk zijn!
Zie hier.

Al eeuwen hebben Indiase wijzen het over “groter dan het grootste en kleiner dan het kleinste”.

Er zijn chemische medicijnen en medicijnen uit de natuur. Zo is er nanotechnologie uit de natuur en geproduceerde nanoparticles in een product, bv tandpasta.
Natuurlijke middelen zijn meestal zonder bijwerkingen, chemische geneesmiddelen hebben vaak veel bijwerkingen. Daar moeten we alert op zijn ook bij nanotechnologie uit een productieproces.
Wie leest de informatie op deze website? De happy few. Het is dringend nodig de informatie over nanotechnologie in Jip en Janneke taal te brengen, en op een neutrale manier.
Zie hier.

Veel consumentenproducten met nanodeeltjes zijn al op de markt. Ik vind dat dat niet kan. Eerst weten wat ze doen en dan pas als er geen gevaar voor de gezondheid of het milieu gebruiken, eerder niet. En objectieve voorlichting geven.
Zie hier.

Miep Bos, of the European nanotech-free Citizens op 25-01-2010


 

 

Beste lezer(es),

Dit wordt een webstek met het onderwerp nanotechnologie. Als consumente wil ik weten, wat het is, wat de mogelijkheden zijn en wat de gevaren.

Welke producten bevatten nanotechnologische deeltjes of zijn gemaakt met behulp van nanotechnologie? Waarom staat dat niet op de verpakking? Moet dat niet, net zoals gentechnologie verplicht worden?

Kunnen we momenteel wel een keus maken als we geen producten willen kopen met nanotechnologie?

Hoe ver is Nederland met deze ontwikkeling?

Daarom ga ik de komende maanden alle fabrikanten aanschrijven, die mogelijkerwijs produceren met behulp van nanotechnologie. En ik vraag de professoren die zich hier mee bezig houden een en ander eenvoudig uit te leggen, zodat we allemaal begrijpen wat er in ons voedsel kan zitten.

Zoals;

Fabrikanten van computers, technische machines, tandpasta's, (zonnebrand)crèmes, cosmetica, kleding, tennisballen, verf, lakken, tennisrackets, hoortoestellen, gezondheidsdrankjes, fabrikanten van colloïdaal zilver, soepfabrikanten, drank- en sap industrie, etc, etc.

Wie me wil helpen e-mail me even. (zie onder)

Fabrikanten zelf zijn ook uitgenodigd één en ander te vertellen.

Interessante commentaren op www.nujij.nl nadat ik deze site daar had aangekondigd. Stem op dit bericht!


Wat is nanotechnologie?

Nanos (Grieks) betekent dwerg, een nanometer is een miljardste meter. We hebben het dan ook over het niveau van atomen en moleculen, die men wil manipuleren voor verschillende doeleinden. Een enkele menselijke haar is ongeveer 80.000 nanometer in omvang. Nanotechnologie ligt in het verlengde van gentechnologie (proteïne ontwerp biotechnologie).

Veel wegen leiden naar nanotechnologie via chemie, biotechnologie of natuurkunde. Men wil er ook uiterst kleine medicijnen mee maken.

Een van de belangrijkste onderzoeksgebieden is de nano-electronica.

Natuurlijke nanodeeltjes komen ook in de natuur voor: bosbranden, vulkanen, branden van kaarsen thuis, bij veel typen natuurlijke verbranding komen nanodeeltjes vrij. Het grote gevaar zit hem in het manipuleren van niet-natuurlijke, synthetische stoffen. Nanotechnologische processen kun je toepassen op zo'n beetje alle te fabriceren producten in praktisch alle sectoren. De potentiele omvang van commerciële toepassingen is daarom ongekend groot. Het ontwerpen en construeren op dit niveau maakt het bijvoorbeeld mogelijk om aan voedselproducten nano-deeltjes/ingrediënten toe te voegen die kunnen dienen als sensor om zo te bezien waar deze deeltjes overal terecht komen. Maar ook om het product aantrekkelijker te maken voor de verkoop, wat betreft smaak, kleur en sterkere werking. BASF stopt dergelijke deeltjes in fruitsappen en margarines. Ook in bepaalde pesticidenproducten zitten deze deeltjes, om de chemische werking van de pesticiden te optimaliseren. Onduidelijk is hierbij wat dit met de planten of gebruiker zelf doet.

Wat zijn de risico's?

Ondanks het feit dat inmiddels honderden producten op de plank liggen, is er vrijwel niets bekend over de toxicologische werking van de door de mensen ontworpen nanodeeltjes. Wat wel bekend is, is dat chemische deeltjes op nanoschaal een groter oppervlakte hebben en daardoor een sterkere reactiviteit hebben. Een op micro-schaal ongevaarlijke stof kan op nanoschaal opeens wel gevaarlijk en giftig worden. Enkele studies laten ophoping van nanodeeltjes in bijvoorbeeld tumoren van de lever zien. Ook in hartcellen vindt men deze deeltjes. Schijnbaar dringen sommige type deeltjes makkelijk dwars door de huid en hopen zich ‘ergens'op, alwaar ze de natuurlijke celdeling kunnen verstoren, met als gevolg bijvoorbeeld kanker. Het gevaar zit hem dus niet alleen in het inademen.

De UK Royal Society and Royal Academy of Engineering zegt : “Het vrijkomen van nanodeeltjes zou drastisch moeten worden beperkt”. De Europese Commissie bij monde van het Europese Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) trekt identieke conclusies. (Bron FNV fragment.)

Nanobuisjes zijn net asbest.

Hoe is het idee van nanotechnologie ontstaan.

Onderzoek gedaan in het begin van deze eeuw heeft de opbouw en eigenschappen van materie en atomen verduidelijkt, door te laten zien hoe atomen met elkaar kunnen combineren. Onderzoek door chemici in de jaren 1950 hebben de werking van natuurlijke moleculaire machines laten zien. In een toespraak in 1959 heeft de fysicus Richard Feynman voorgesteld dat zeer kleine robots mogelijk chemische substanties zouden kunnen maken. Bij MIT (Massachusetts Institute of Technology) heeft Eric Drexler in 1977, als een uitloper van een studie naar natuurlijk voorkomende moleculaire machines, de fundamenten ontwikkeld van het huidige concept van nanotechnologie. Deze ideeën werden voor het eerst gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel in 1981, en in een boek in 1986 (Engines of Creation). Hij gaf de eerste cursus over dit onderwerp op de Stanford Universiteit in 1988. (Fragment, bron.)


Laatste nieuws

Friends of the Earth over cosmeticaproducten met nanodeeltjes er in.

7 mei 2010, Kennislink: Europa weert vernieuwend voedsel

Dinsdag stemde het Europees Parlement tegen een voorstel om nieuwe voedingsmiddelen makkelijk op de markt te brengen. Voedsel waar nanotechnologie aan te pas kwam moet uitvoerig worden getest en gelabeld. Ook de biotechnologie moet eraan geloven: voedsel afkomstig van gekloonde dieren mag niet zomaar de winkel in.

24 maart 2010 Amid Nanotech's Dazzling Promise, Health Risks Grow.

11 januari 2010 Vrij Nederland: Nanodeeltjes in producten: superasbest?

30 november 2009 Nanodeeltjes zonnebrandcrème toch giftig?

31 oktober 2009 Dr Mercola's Update

Nanodeeltjes gebruikt in ongeteste H1N1-vaccinaties. Meer over de Mexicaanse griep en het gentech vaccin hier.

Gary Null Speaking Out Against Mandatory Vaccination in NYC

3 oktober 2009 Tegenvaller voor nanobolletjes als medicijn.

17 september 2009 Meldt u aan voor het Nanopodium in Den Haag in de Nieuwe Kerk op 29 september a.s.

Terugblik Nanopodium werkconferentie: 27 - 28 mei 2009, Hoevelaken.

In het blad Flux (Rathenau instituut) op de pagina "De zeepkist van Flux" staat een quote van mij over nanotechnologie. (Oktober 2008.)

3 juli 2009 Reformatorisch Dagblad: Nanodeeltje in product moet op etiket.

5 mei 2009 MKB-net: Nanodeeltjes in lucht vormen gezondheidsrisico werknemers.

april 2009 Nanotechnologie: Grote problemen in kleine verpakking.

1 april 2009 De minister van Economische zaken mevrouw van der Hoeven start een maatschappelijke dialoog over nanotechnologie, iedereen kan zijn/haar zegje doen.

31 maart 2009 NSM nieuws: 'Nanodeeltjes zijn gevaarlijk'.

25 mrt 2009 Agrarisch dagblad: Europarlement tegen nano- en kloonvoedsel. Het Europees Parlement is tegen voedsel met nanodeeltjes en tegen vlees of melk van gekloonde dieren.

EFSA publishes final nano risk opinion

By Sarah Hills, 06-Mar-2009

The European Food Safety Authority has concluded its assessment of the potential risks of nanotechnologies for food and feed, stating that a cautious, case-by-case approach is needed as many uncertainties remain over its safe use.

17 oktober 2008 Elsevier; 'N-nummer op nanoproducten' DEN HAAG – Gebruik van nanotechnologie bij de productie van voeding moet worden vermeld op het etiket. Daarvoor pleit Europarlementariër voor de SP Kartika Liotard in Elsevier Voedingsmiddelen Industrie van 17 oktober.

20 augustus 2008 De nieuwste Gentechvrije Zone is uit. Die gaat deze keer over nanotechnologie. Klik hier.


Off topic: Over de Mexicaanse griep zie hier.

On-line petitie van Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform (direct te tekenen, waarna je een bevestiging krijgt per e-mail, met een link waar je op moet klikken om te bevestigen) tegen een gentech proef met GM bacteriën voor veulens vanaf 3 dagen tot 6 maanden oud. U kunt op het logo klikken en dan tekenen. Op die site staan ook links naar alle informatie.

-

 

disclaimer